Tag Archives: Sárköz

Sárközi Song Lyrics

Adott Isten szekeret,
Szekeremnek kereket,
Üvegemnek feneket,
Abból iszom eleget.

A doktor is azt mondta,
Bort igyam én, ne vizet,
Mer’ a vízbe’ béka van,
Életemnek vége van.


Hármat tojott a fekete kánya,
engem szeret a kend barna lánya.
Kikityembe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba!

Akármilyen szegénylegény vagyok,
a kend lánya szeretője vagyok.
Kikityembe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba!


Hol jártál az éjjel, cinegemadár?
Ablakodba’ háltam, kedves violám!
Miért be nem jöttél, cinegemadár?
Féltem az uradtól, gyönge violám!


A bátai bíró lánya
Egy pendelybe ment az ágyba.
Jaj, de megkönyörögtetett,
Míg az ágyába eresztett.

Erre gyere, ne menj arra,
Jobb út van erre, mint arra.
Erre van a kerék utca,
Kisangyalom gyalogútja.


Sárközi kanásztánc és ugrós

Csóri kanász a dombon játszik a botjával,
Ne menj arra kisleány megfogja szoknyádat!
Nem fogja meg a szoknyám elszaladok tőle,
Azért a kis malacot ellopom mellőle.

Megfújom a furulyám lenn az erdő szélén
Hallod-e te angyalkám hálótanya végén?
Hallom, kedvös angyalkám, nem töhetök róla,
Szomorú szép szavadra nem möhetök oda.


Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,
csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
mindenféle büdös bogár ott akarna lenni.

Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.


Tücsök koma, gyere ki, gyere ki!
Szalmaszállal húzlak ki, húzlak ki!
Ha nem jössz ki, kicsallak, kicsallak,
Vagy a lyukba szorítlak!

Ördög bújjék az öreganyádba:
Mit válogat legény a leányba?
Te sem vagy a legények eleje!
Egyen meg a válogatós fene!


Béreslegény, jól megrakd a szekeret,
Sarjútüske böködi a tenyered.
Mennél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet!

Béreslegény nem tud szegény szántani,
Otthon hagyta a csizmáját patkolni.
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Mert nem tudott arany patkót csinálni.

Sárközi Sétáló Lyrics

Lesütött a nap a hídra,
Jönnek énutánam sírva,
Ne jöjjetek olyan sírva,
Katonának vagyok írva.

Irigykedjetek, nem bánom,
Leskelődjetek utánam,
Kit akarok, azt szeretek,
Féljen a fene tőletek.

Hazafelé áll a kocsim rúdja,
Úgy szeretlek, az Isten is tudja,
Gyere ide, csókolom a szádat,
Öszöm azt a szépen szóló szádat.

Kedves rózsám ha azt megengednéd,
Kebeledbe hogy fészket rakhatnék,
Vagy szegfűből, vagy majoránnából,
Kis kertemnek legszebb virágából.

A leány se lehet mindig viola,
Menyecskének is kell lenni valaha,
Menyecskének szépen beszél az ura,
De mégis jobb, ha a legény csókolja.

Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg,
Ha nem szeretsz, kis angyalom, üzend meg,
Vagy üzend meg, vagy úgy mond meg, nem bánom,
A bús szívem én is másnak ajánlom.

Száz forintos selyem kendőm zöld rojtja,
Lehajolok, lábam fejét borítja,
Eladom a száz forintos kendőmet,
Kiváltom a katona szeretőmet.

Egy csók, két csók, jó csók a csók tetőled,
Nem tehetek róla, hogy így szeretlek,
Nem kell nekem senki megunt babája,
Te vagy az én bús szívembe bezárva.