Sárközi Song Lyrics

Adott Isten szekeret,
Szekeremnek kereket,
Üvegemnek feneket,
Abból iszom eleget.

A doktor is azt mondta,
Bort igyam én, ne vizet,
Mer’ a vízbe’ béka van,
Életemnek vége van.


Hármat tojott a fekete kánya,
engem szeret a kend barna lánya.
Kikityembe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba!

Akármilyen szegénylegény vagyok,
a kend lánya szeretője vagyok.
Kikityembe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba!


Hol jártál az éjjel, cinegemadár?
Ablakodba’ háltam, kedves violám!
Miért be nem jöttél, cinegemadár?
Féltem az uradtól, gyönge violám!


A bátai bíró lánya
Egy pendelybe ment az ágyba.
Jaj, de megkönyörögtetett,
Míg az ágyába eresztett.

Erre gyere, ne menj arra,
Jobb út van erre, mint arra.
Erre van a kerék utca,
Kisangyalom gyalogútja.


Sárközi kanásztánc és ugrós

Csóri kanász a dombon játszik a botjával,
Ne menj arra kisleány megfogja szoknyádat!
Nem fogja meg a szoknyám elszaladok tőle,
Azért a kis malacot ellopom mellőle.

Megfújom a furulyám lenn az erdő szélén
Hallod-e te angyalkám hálótanya végén?
Hallom, kedvös angyalkám, nem töhetök róla,
Szomorú szép szavadra nem möhetök oda.


Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,
csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
mindenféle büdös bogár ott akarna lenni.

Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.


Tücsök koma, gyere ki, gyere ki!
Szalmaszállal húzlak ki, húzlak ki!
Ha nem jössz ki, kicsallak, kicsallak,
Vagy a lyukba szorítlak!

Ördög bújjék az öreganyádba:
Mit válogat legény a leányba?
Te sem vagy a legények eleje!
Egyen meg a válogatós fene!


Béreslegény, jól megrakd a szekeret,
Sarjútüske böködi a tenyered.
Mennél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet!

Béreslegény nem tud szegény szántani,
Otthon hagyta a csizmáját patkolni.
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Mert nem tudott arany patkót csinálni.