Tag Archives: Hungarian Scouts

Spring Scouts Camp

🇺🇸 Many of the Eszterlánc dancers took part in the spring camp organized by the Hungarian Scout Troops of the Bay Area (43 & 77 Lósárdy Zsuzsánna and Béri Balogh Ádám Scout Troops). Folk dancing was an integral part of the camp program.
The recruitment continued here too 🙂, we hope to see many of the scouts and their parents on 13 May at the Kaptza – Eszterlánc – Crossroads Band performance and the dance house afterwards!


🇭🇺 Az Eszterlánc táncosai közül sokan részt vettek a 43 & 77 Lósárdy Zsuzsánna és Béri Balogh Ádám Cserkész Csapatok által szervezett tavaszi táborban. A tábori program szerves részét képezte a néptánc is.
A táncházi toborzás itt is folytatódott 🙂, reméljük a cserkészek és szüleik közül sokakkal találkozunk május 13-án a Kaptza – Eszterlánc – Crossroads Band előadáson, és az azt követő táncházban!

Cooperation with the Hungarian Scouts

https://youtu.be/uXRKUjPLoj0
🇺🇸 This year the cooperation of Eszterlánc and the Cserkészet continues! As the first event of a series, Viktória Kovács – our artistic director – held a Táncház for the scouts.
🇭🇺 Az Eszterlánc és a Cserkészet közreműködése idén is folytatódik! Ennek keretein belül Kovács Viktória – az Eszterlánc művészeti vezetője – Táncházat tartott a cserkészeknek.