Hungarian Wedding Song Lyrics – as Sung at the 2017 Hungarian Heritage Festival

Eszterlánc performed at the 2017 Hungarian Heritage Festival (HHF) at Twin Pines Park, Belmont, CA on May 13, 2017 .

Here are the lyrics of the songs sung at HHF by Eszterlánc and their friends as part of the Traditional Hungarian Wedding:

Bácskai karikázó / Girls’ Circle Dance

Láttál-e már vízen gyöngyöt úszni
Szőke legényt barna lányhoz járni
||: Láttam biz’ én, magam is az vagyok
A babám szőke, én meg barna vagyok. :||

Erre gyere, amerre én
Majd meglátod, hol lakok én
Viaszgyertyát égetek én,
Barna legényt szeretek én

Bár szeretne, bár elvenne,
Bár piros cipellőt venne
Arra csatot, tizenkettőt
Három aranyos keszkenőt

Ki az urát nem szereti
Sárgarépát főzzön neki
Jól megsózza, paprikázza
Hogy a hideg is kirázza, Juj, juj, juj!

Irigylik a lányságomat
Azt az egy szál pántlikámat
Bokorra kötöm a végit (végét)
Úgy mék a főutcán végig, Juj, juj, juj!

Szereti a pap a kávét
De még jobban a szakácsnét
Szereti a szobájába’
De még jobban az ágyába’, Juj, juj, juj!

Egy szem szilva, két szem szilva
Tátott szájú csizmadia
Mért etted meg a bakancsot
Azért nem nőtt meg a bajszod

Dunafalva szép helyen van
Mer’ a templom a közepén van
Körös-körül aranycsipke
Rászállott egy bús gerlice

Ha én bús gerlice volnék
Rózsám ablakára szállnék
Mindig csak azt turbékolnám
Ébren vagy-e, édes rózsám

Bácskai dalok / Songs from Bácska

Csúfoló / Jumpy

Kukacos a kerti dió,
De kurvás a dávodi bíró.
Gyere be, gyere be, gyere be,
Ketten fütyürészünk idebe’.

Van két lovam, mind a kettő deres,
Mind a kettő a lányokra keres.
Gyere be, gyere be, gyere be,
Ketten fütyürészünk idebe’.

Lassú csárdás / Slow csárdás

Végigmentem a dávodi főutcán,
Betekintettem a babám ablakán.
Éppen akkor vetette meg az ágyát,
Rozmaringgal seperte a szobáját.

Végigmentem a dávodi temetőn,
Szembejött velem a régi szeretőm.
Sírva kérte, hogy én őtet szeressem,
De én arra azt feleltem, hogy sohasem.

Friss csárdás / Fast csárdás

Túr a disznó, túr a mocsárszélen,
Tartottam szeretőt, de már régen.
Ha tartottam, megszenvedtem érte,
Betyár világ, ne hányd a szememre.

Legények bevonuló dala / Lads Marching In

Már ezután úgy élem világom,
Kis kalapom a jobb szememre vágom,
||: Jobb szememről a bal szememre vágom,
Csak a leszerelő kis könyvemet várom. :||

Már ezután két szeretőt tartok,
Az egyiktől a másikhoz járok.
||: Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal,
Megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. :||

Magyarbődi menyasszonybúcsú / Wedding Songs from Magyarbőd

Ezt a kislányt nem az anyja szülte
Diófának a teteje termette
||: Diófának a teteje bújába’
Földre hajlik a szomorúságába’ :||

Irigyeim hagyjátok szeretni
Hagyjátok a szememet rávetni
||: Meg van szokva a szemem az intésre
A gyönge karom a legény ölelésre :||

Sárgán virágzik a repce
Rajtam van a világ nyelve
||: Száradjon el a repce levele
Sej, hogy ne legyen rajtam a világ nyelve :||

Asszony, szeresd az uradat
Érte ne veresd magadat
||: Lesz még nékem olyan feleségem,
Kivel én a világomat élem :||

Sárgán virágzik a repce
Bárcsak mindig szombat lenne
||: Bárcsak mindig szombat este lenne
(Sej,) hogy a babám százszor is megölelne :||

Szereti a hal a vizet
Szeretlek én babám téged
||: Olyan igaz leszek hozzád
Mint tulajdon édesanyád :||

Szeretnélek, ha mernélek
Ha meg nem irigyelnének
||: Irigyeljen, kinek tetszik
Csak úgy szeretlek, mint eddig :||

Ha még egyszer lány lehetnék
Jól megnézném, kihez mennék
||: Úgy megválasztnám a legényt
Mint a piacon az edényt :||
// Hogy az edény mázas legyen
// A legény meg szálas legyen

Addig élem a világomat
Míg szél fújja szalagomat
Ha bekötik a fejemet
Sírva eszem kenyeremet
Ha felkötik a nagy kontyot,
Aláteszik az sok gondot

Ágas-bogas a diófa teteje
Csak egy legény termett az én kedvemre
||: Azt a legényt nem adnám a világért
Édesanyja minden birodalmáért :||

Fecskemadár csicsereg már az ágon
Nem egyedül vagy árva a világon
||: Siratom az gyászba borult éltemet
Sajnálom, hogy hozzád járni nem lehet :||

Jól gondold meg kislány
Elejét, utóját, kivel kötöd össze életed virágát
Mert nem kölcsönkenyér, hogy visszaadhassad
Se nem tiszta búza, hogy learathassad.

Verd meg Uram isten szeretőmnek házát
De még jobban a benne lakóját
A benne lakóját azt se mindegyiket
Csak is azt az egyet, régi szeretőmet

Ördöngösfüzesi menyasszonykísérő / Wedding Songs from Ördöngösfüzes

Bárcsak ez az éjszaka
Szent György napig tartana
Soha meg nem virradna
Soha meg nem virradna
Ajna na na…

Kapufélfa ne mozdulj
édesanyám ne búsulj
ne búsuljon életibe
||: visszajövök én még ide :||
Ajna na na…

Esik eső, zúg a malom
holnap lesz a lakodalom
esik eső, zúg az idő
||: holnap lesz az esküvő :||
Ajna na na…

Jaj de szépen jövünk mi
szép menyasszonyt hozunk mi
szép a híre, szép a neve
||: szép a maga viselete :||
Ajna na na…

Templomi esküvő után – széki csárdás – menyasszonykísérő / After the Church Wedding – Csárdás from Szék – Wedding Song

A kapuba’ a szekér,
Itt a legény leányt kér,
De a leány azt mondja,
Nem megyek férjhez soha.

Párnahaja szövetlen,
Derékalja töltetlen,
A tollúja a tóba’,
A vadréce hordozza.

Örömanya jöjjön ki,
A kapuját nyissa ki,
Eressze be a vejét,
A lánya szeretőjét.

Azt hallottam én a héten,
Leányvásár lesz a réten,
Én is oda fogok menni,
Szőkét, barnát választani.

Szőkét ne végy, mert beteges,
Pirosat se, mert részeges,
Barnát vegyél, az lesz a jó,
Az lesz az ölelni való.