Magyarszováti csujjogatások

Le az úton le, le, le,
Piros alma levele.
Piros alma hasadj meg,
Régi babám csókolj meg.

Húzzad édes muzsikásom
Mer’ én néked megszolgálom
Vagy aratok vagy kapálok
Vagy az éjjel véled hálok.

Édesanyám lánya vagyok,
Sárgadinnye hajból vagyok.
Csókot is csak annak adok,
Akinek csak én akarok.

Kertek alatt foly el a víz
Bennem rózsám soha ne bízz
Ha bízol is csak úgy bízzál
Szeretőről gondoskodjál.

Szilágysági csujjogatások

Még azt mondja a retek,
Hogy én szőkét szeretek
De hazudik a retek,
Mer’ én barnát szeretek

Még azt mondja a murok,
Hogy szeretni nem tudok
De hazudik a murok,
Mer’ én szeretni tudok

Széri hídon hasadás,
Szerelmes a muzsikás

Aki szuszog, üljön le,
Felállok én helyette

Ez a tánc a legényeké,
Nem a házasembereké

Ez a Péter úgy járja,
Összeakad a lába

Ez a Laci olyan szép,
Mint a háromlábú szék

Kicsi nékem ez a ház,
Kirugom az oldalát

Ez a kicsi mulatság
Tartana, míg a világ
Három éjjel, három nap
Kimulatom magamat


“Esik eső megered,
szeretnélek, nem lehet!
Nem lehet, mer’ másé vagy,
szeretni szabad nem vagy!”

“Piros piros papíros,
szép a leány, ha piros!
Ha nem piros, színtelen,
mint az alma éretlen.
Ha éretlen legyen is,
az vagyok én magam is!”

“Ide, lábam, ne tova,
ne idegen faluba,
mer’ idegen faluba’
még a macska is kurva!”

“A bogdándi jegyzőnek
fáj a foga, szegénynek!
Adja hát el a lovát,
húzassa ki a fogát!”

“Akármilyen nagy az úr,
szép asszonynak, meghajol,
Akármilyen szép a nadrág,
szép asszonynak letaszítják!”

“Akinek a feje fáj,
nem való annak a bál!”

“Ez a kislány de kövér,
talán mandulával él!
Azzal bizony fenével,
száraz málé kenyérrel.”

Sárközi Sétáló Lyrics

Lesütött a nap a hídra,
Jönnek énutánam sírva,
Ne jöjjetek olyan sírva,
Katonának vagyok írva.

Irigykedjetek, nem bánom,
Leskelődjetek utánam,
Kit akarok, azt szeretek,
Féljen a fene tőletek.

Hazafelé áll a kocsim rúdja,
Úgy szeretlek, az Isten is tudja,
Gyere ide, csókolom a szádat,
Öszöm azt a szépen szóló szádat.

Kedves rózsám ha azt megengednéd,
Kebeledbe hogy fészket rakhatnék,
Vagy szegfűből, vagy majoránnából,
Kis kertemnek legszebb virágából.

A leány se lehet mindig viola,
Menyecskének is kell lenni valaha,
Menyecskének szépen beszél az ura,
De mégis jobb, ha a legény csókolja.

Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg,
Ha nem szeretsz, kis angyalom, üzend meg,
Vagy üzend meg, vagy úgy mond meg, nem bánom,
A bús szívem én is másnak ajánlom.

Száz forintos selyem kendőm zöld rojtja,
Lehajolok, lábam fejét borítja,
Eladom a száz forintos kendőmet,
Kiváltom a katona szeretőmet.

Egy csók, két csók, jó csók a csók tetőled,
Nem tehetek róla, hogy így szeretlek,
Nem kell nekem senki megunt babája,
Te vagy az én bús szívembe bezárva.

Tardonai Song Lyrics

Már Tardonán akkor megyek végig,
Ha (j)a babám a kocsmában iszik.
||: A poharát magasra emeli,
Bal karjával a babáját öleli. :||

Nyitva van a tardonai kocsmaajtó,
Kihallatszik rajta a zeneszó.
||: Jaj de szépen húzzák a cigányok,
Táncoljatok, tardonai híres lányok. :||


Le az úton le-le-le, piros a fa levele,
Ha jó volnál, behívnál, édes borral kínálnál!

Az a szerencsés vagyok, hogy az úton nem vagyok,
A szomszédba’ ballagok, rózsám mellett mulatok.

Az én lúdam elveszett, én azt keresni megyek,
Nincsen annak más jegye, szárnya hegye fekete.

Az én kötőm madzagja csupa piros pántlika,
Lika-lika pántlika, csupa piros pántlika.

||: Hold, hold, fényes lánc, két kapu zárva,
Nyisd ki kapud, Gergely gazda, vámot adok rajta. :||


Leégett, leégett a szénaboglya teteje,
Gólyamadár sej, haj, fészket rakott belőle,
||: Gólya madár sej, haj, szépen kelepel a háztetőn,
Elhagyott, nem szeret engemet a szeretőm. :||


Szeretem a tardonai papot,
Veszek néki pántlikás kalapot,
Ő vesz nékem fehér delén kendőt,
Hogy ne tartsak Tardonán szeretőt.
Tartom bíz én, mert most van módomra,
Majd nem tartom vénasszony koromba’.

A csizmámnak se sarka, se talpa,
Eltáncoltam a tardonai bálba’,
||: Lesz még annak sarka is, talpa is,
Lesz szeretőm szőke is, barna is. :||


Istenem, azelőtt tartottam szeretőt,
De most már nem tartok szívemben, csak kettőt,
||: Olyan az a kettő, sej, haj, mint az aranyvessző,
Szőke is, barna is, szeret mind a kettő. :||

Be van az ablakom, be van firhangolva,
Ne járj énutánam sarkantyús csizmában,
||: Magam zárom be az ajtót kilenc óra után,
Hogy ne haragudjon rám az édesanyám. :||


Még azt mondják, hogy Tardonán nincsen gémeskút,
Pedig oda márvanykőből visz a gyalogút,
||: Arany a kút, réz a rovás, csörög rajta sárga réztányér,
Meghalok, ha nem leszek a kedves babámé. :||

Kutyának is van ideje egyet ugatni,
Még azt mondják, édesanyám, férjhez kell menni.
||: Férjhez mennék, édesanyám, édes kedves drága jó anyám,
Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már. :||

Magyarszováti Song Lyrics

Szépen veri az eső a virágot,
Te meg babám kerüld meg a világot.
Kerüld meg ezt a világot kereken,
Mert nem voltál hű szerető sohasem.

Szép a fekete bárány, ha nem tarka,
Szép a fekete bárány, ha nem tarka,
S el vagyok a szeretőmnek árulva,
El vagyok a szeretőmnek árulva.

Még a nap is elhagyja a kék eget,
Még a nap is elhagyja a kék eget,
Hát én babám, hogy hagyjalak el téged,
Hát én babám, hogy hagyjalak el téged?


Szeress rózsám, csak nézd meg kit,
Mert a szerelem elvakít.
Engemet is elvakított,
Örökre megszomorított, csuhajja.


Túl a vizen van egy malom,
Bánatot őrölnek azon.
Én vagyok annak molnárja,
Ki a bánatot próbálja.

Mondta nekem édesanyám,
Ország-világ lesz a hazám,
Csipkebokor lesz szállásom,
Ott se lesz megmaradásom