Tardonai Song Lyrics

Már Tardonán akkor megyek végig,
Haj a babám a kocsmában iszik.
A poharat magasra emeli,
Bal karjával a babájat öleli.

Nyitva van a tardonai kocsmaajtó,
Kihallatszik rajta a zeneszó.
Jaj de szépen húzzák a cigányok,
Táncoljatok tardonai híres lányok.


Le az úton le le le, piros a fa levele,
Ha jó volnál, behivnál, édes borral kínálnál!

Az a szerencsés vagyok, hogy az úton nem vagyok,
A szomszédba’ ballagok, rózsám mellett mulatok.

Az én lúdam elveszett, én azt keresni megyek,
Nincsen annak más hegye szárnyahegye fekete.

Az én kötőm madzagja csupa piros pántlika,
Lika-lika pántlika, csupa piros pántlika.

Hold, hold, fényes lánc, két kapu zárva,
Nyisd ki kapud Gergely gazda, vámot adok rajta.


Leégett, leégett a szénaboglya teteje,
Gólya madár sejhaj, fészket rakott belőle,
Gólya madár sejhaj, szépen kelepel a háztetőn,
Elhagyott – nem szeret – engemet a szeretőm.


Szeretem a tardonai papot,
Veszek neki pántlikás kalapot,
Ő vesz nekem fehér delen kendőt,
Hogy ne tartsak tardonán szeretőt.
Tartom bíz én, mert most van módomra,
Majd nem tartom vénasszony koromba’.


A csizmámnak se sarka, se talpa,
Eltáncoltam a tardonai bálba’,
Lesz még annak sarka is, talpa is,
Lesz szeretőm szőke is, barna is.

Istenem, azelőtt tartottam szeretőt,
De most már nem tartok szívemben, csak kettőt,
Olyan az a kettő, sej haj, mint az aranyvessző,
Szőke is, barna is, szeret mind a kettő.

Be van az ablakom, be van firhangolva,
Ne járj én utánam sarkantyús csizmában,
Magam zárom be az ajtót, kilenc óra után,
Hogy ne haragudjon rám az édesanyám.

Még azt mondják, hogy Tardonán nincsen gémeskút,
Pedig oda márvanykőből visz a gyalogút,
Arany a kút, réz a rovás, csörög rajta sárga réztányér,
Meghalok, ha nem leszek a kedves babámé.

Kutyának is van ideje egyet ugatni,
Még azt mondják, édesanyám, férjhez kell menni.
Férjhez mennék, édesanyám, édes kedves drága jó anyám,
Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már.

Leave a Reply